Sitemap Print   RSS 
 
Alkoholmisbrug - Omsorg - Stabilisering
Blå Kors - Rold Skov Hvad kan vi

Stofbehandling til unge

 

Ungehuset - stofbehandling af 15-23-årige

 

Ungehuset er et behandlingstilbud til 15-23-årige med misbrug af alkohol, hash eller andre euforiserende stoffer, eventuelt kombineret med sociale, adfærdsmæssige eller psykiske problemer. Ophold og behandling bevilliges iflg. SEL §66.5 og §101 samt Sundhedsloven §141 og §142.

 

Formålet med Ungehuset er at få brudt den negative spiral og hjælpe de unge ind i en positiv udvikling. Vi har fokus på:

 • Struktur og stabilitet i dagligdagen
 • Motivation for forandring
 • Individuel og gruppebehandling i forhold til misbrug
 • Sund kost og motion hver dag
 • Skole, uddannelse og arbejde
 • Samarbejde med både det private og det professionelle netværk
 • Familiesamtaler og forældregrupper
 • Efterbehandling

Personalet er pædagoger, socialrådgivere og familieterapeuter. Alle med erfaring fra misbrugsområdet. Psykiatrisk lægekonsulent er tilknyttet.

 

To typer ophold

I Ungehuset er der plads til 5 unge ad gangen. Der vil hele tiden være erfarne ansatte på døgnvagt. Fagfolk der kan hjælpe de unge med at finde nye veje i deres liv og støtte dem i at komme videre.

 

Vi tilbyder to typer ophold for unge:

 • Hashstop - stabiliseringsforløb på 10 dage med efterfølgende ambulant behandling i hjemkommunen eller på Rold Skov.
 • Behandlingsforløb på typisk 3 til 6 måneder.

 

En aktiv dag på Blå Kors Rold Skov

Mens de unge bor hos os, hjælper vi med at flytte fokus væk fra misbruget og give dem redskaber til at finde ud af, hvad de vil med deres liv.

 • Hver person har sit eget værelse og skal selv rydde op og holde orden. De praktiske opgaver i huset er vi fælles om.
 • Hver dag har et fast program, som alle skal deltage i.
 • Dagen byder på terapi, sports- og fritidsaktiviteter, ture ud af huset, praktiske gøremål og sunde måltider.
 • Behandlingen tilrettelægges, så den passer til den enkelte.
 • De fleste vil både få tilbudt individuelle samtaler med en behandler og samtaler i grupper.
 • Vi tilbyder også netværksmøder, familiesamtaler og forældregrupper.

 

Download folder for unge

Download folder for forældre og sagsbehandlere 

 

 


Ring direkte til Rold Skov 

tlf. 98 56 25 55

 

Eller kontakt vores socialkonsulent

 

Marianne Dyrby Nielsen
tlf. 20 83 24 20 
mdn@blaakors.dk

 

BLÅ KORS ROLD SKOV - HØFTEMARKSVEJ 1 - 9510 ARDEN - T. 9856 2555 - ROLDSKOV@BLAAKORS.DK - WWW.BLAAKORSROLDSKOV.DK - CVR 14 57 83 07
COPYRIGHT 2008 . ALL RIGHTS RESERVED | DISCLAIMER